cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT N66U


ASUS RT-N66U Step 1

1 Đăng nhập vào bộ định tuyến bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn (IP mặc định: 192.168.1.1 - tên người dùng/mật khẩu mặc định: admin)ASUS RT-N66U Steps 2-3

2 Trong phần "Advanced Settings", chọn "WAN" trên menu bên trái

3 Chọn tab "Virtual Server / Port Forwarding" trên đầu trangASUS RT-N66U Steps 4-7

4 Nhấp vào "Yes" để bật chuyển tiếp cổng

5 Chọn "HTTP" từ danh sách thả xuống

6 Nhập IP (tốt nhất là tĩnh) của máy tính cFos Personal Net đang chạy trong trường "Local IP"

7 Nhấp vào biểu tượng "Add"ASUS RT-N66U Steps 8-9

8 Nhấn nút "Apply" để lưu quy tắc

9 Ở phía trên màn hình, nhấn "Logout" để đăng xuất khỏi bộ định tuyếnChuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT N66UHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-N66U