cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT AC66U


ASUS RT-AC66U Step 1

1 Đăng nhập vào ASUS RT-AC66U bằng tên người dùng và mật khẩu của bạnASUS RT-AC66U Steps 2-4

2 Nhấp vào "WAN" trong menu chính bên trái

3 Nhấp vào tab có nhãn "Virtual Server / Port Forwarding"

4 Chọn "Yes" tại "Enable Port Forwarding"ASUS RT-AC66U Step 5-8

5 Chọn "HTTP" từ "Famous Server List"

6 Chọn máy tính cFos Personal Net đang chạy từ danh sách "Local IP"

7 Chèn cổng cục bộ "80"

8 Nhấp vào "+" để thêm quy tắc vào Danh sách chuyển tiếp cổngASUS RT-AC66U Step 9

9 Lưu cài đặt mới bằng cách nhấp vào nút "Apply"Chuyển tiếp cổng giờ đã được cấu hình cho máy tính của bạn!

Cho phép chuyển tiếp cổng cho ASUS RT AC66UHướng dẫn kích hoạt Chuyển tiếp cổng cho ASUS RT-AC66U