cFosSpeed artık yeni ellerde. Atlas Tech Solutions artık yeni sürümlerine sahip, geliştiriyor ve satıyor
Ayrıca cFos EVSE, cFos Charging Manager ve cFos Wallbox Booster gibi elektro mobilite ürünlerimiz için cFos eMobility sayfamızı ziyaret edin

Komut dizisi oluşturma referansı

cFos Personal Net ya Ortak Ağgeçidi Arayüzü (CGI) yoluyla ya da Javascript’teki yerleşik yolla yapılan scriptlemeyi (ya da Windows Scriptleme Host’unu destekleyen başka dilleri, örneğin ActivePerl, ActivePython, vs.).

CGI, geçerli HTTP isteği hakkında bilgi içeren belirli ortam değişkenlerini belirtir. cFos PNet bir betiği çalıştırmadan önce bu değişkenleri ayarlar:

REMOTE_USER, AUTH_TYPE, SERVER_SOFTWARE, SERVER_PROTOCOL, GATEWAY_INTERFACE, DOCUMENT_ROOT, CONTENT_LENGTH, CONTENT_TYPE, REMOTE_ADDR, REMOTE_PORT, SERVER_NAME, SERVER_PORT, REQUEST_METHOD, QUERY_STRING, REMOTE_HOST, PATH_TRANSLATED, SCRIPT_NAME ve tüm HTTP başlıkları adı ile <xxx> olarak HTTP_XXX.

Ek olarak, şu çevre değişkenlerini kurar:
_CFPNet_AUTHNAMEValue of the .htaccess AuthName directive.

_CFPNet_REQUIREValue of the .htaccess Require directive.

_CFPNet_AUTHUSERFILEValue of the .htaccess AuthUserFile directive
By using the above variables and/or REMOTE_USER and/or AUTH_TYPE a script can verify if HTTP authentication is according to a certain configuration before it does any action, see makedir.jss as example.

_CFPNet_FILEFile part of the requested URL. Allows easy file operations.

_CFPNet_PATHPath part of the requested URL, including document root. Allows easy file operations.

_CFPNet_RESPONSE_CODEHTTP response code.

_CFPNet_RESPONSE_TEXTHTTP response text. Allows creation of general purpose error document as SSI (shtml).

_CFPNet_SCRIPT_PARAMParameter string for script spawned or started at start-up, shutdown, etc.

_CFPNet_REDIRECT_TODestination of the HTTP redirect. An shtml error document can use this to display a nice message with link to destination.

_CFPNet_DOCUMENT_ROOTFull path of the document root. Useful for all kinds of file operations.

_CFPNet_PRIVATE_DIRFull path to the cFos PNet private folder.

Tüm bu değişkenlere CGI scriptinden ya da Javasriptten erişilebilir (Javascriptte bu çevre değişkenlerini okumak için environment_var(name) cFos PNet web sunucu nesnesinin bir metodu vardır).

"Javascript" derken aslında kastettiğimiz Javascriptli Windows Scripting Host ya da o programa ait başka bir dildir.

Düzenli HTTP istekleriyle olduğu gibi, Javascript gibi tüm Scriptleme Host scriptleri, kullanıcı direktifiyle .htaccess içinde özelleştiği şekilde, mevcut kullanıcı canlandırması altında yürütülür. Sınırlı bir kullanıcı oluşturup cFos PNet’e bu kullanıcıyı her zaman taklit etmesi için izin vermenizi şiddetle öneriyoruz.
Bu şekilde Windows güvenliği (ve sizin, hangi kullanıcının sisteminizdeki hangi klasöre erişebileceğini belirleyen yapılandırmanız) scriptler ve PNet hataları anlamında size fazladan bir koruma tabakası sağlar.

CGI script güvenliği:

CGI script yürütmesi için cFos PNet başka bir işlem oluşturmak zorundadır. Başka bir kullanıcı altında işlem oluşturmak için, sunucuyu ya yüksek yönetici olarak ya da sınırlı kullanıcı olarak başlatmanız gerekiyor.
Her iki durumda da bu kullanıcılar (illa işlemin başlatıldığı kullanıcı olmak zorunda değil) 2 ayrıcalığa ihtiyaç duyarlar.

Yönetici araçları, yerel güvenlik ilkeleri, yerel ilkeler, kullanıcı hakları atamaları'na gidin (administrative tools, local security policy, local policies, user right assignments) ve sunucuyu çalıştıran kullanıcıya şu ayrıcalıkları verin:

  • Adjust memory quotas for a process
  • Replace a process level token

Eğer .htaccess dosyaları içindeki kullanıcı direktiflerini kullanmazsanız, sunucu işlemiyle aynı haklara sahip bir yavru işlem başlatılır. cFos PNet yönetici (Admin) olarak başlatılmak zorunda olduğundan, scriptleriniz de admin olarak çalışacaktır. Yani kurduğunuz her sunucuda olduğu gibi, scriptlerinizin hangi kullanıcı altında yürütüldüğünü kontrol etmelisiniz, örneğin bir dosyaya sadece admin erişimiyle ulaşmayı deneyerek.

Global script durumu

Sunucu başlangıcından itibaren ne zaman bir script ilk defa çalıştırılsa Javascriptler yüklenir ve çözümlenir. Scripti yürütmek için cFos PNet aslında main() script fonksiyonunu çağırır. Script çözümlenirken cFos PNet scriptin global değişkenler ya da fonksiyonlar kullanıp kullanmadığını kontrol eder (main dışında). Eğer böyle global nesneler tespit edilirse, global durumda olduğu belirlenerek script "singleton" olarak işaretlenir.

Eğer bir script global durumdaysa onu tek seferde sadece bir iş parçası yürütebilir. Eğer global durumlu bir scriptin yürütme işlemi sırasında, bu scripti yürütmek için başka bir HTTP isteği ulaşırsa, yeni istek önceki istekler bitene kadar beklemek zorundadır. Diğer tüm scriptler birkaç defa örneklenmiş ve birkaç iş parçası tarafından eşzamanlı olarak yürütülmüş olabilir.

Yani global durumlu olmayan scriptler günümüzün çok-çekirdekli işlemcilerinden faydalanabilirler ve global durumun tutulması istenmedikçe kullanılmalıdırlar. Diğer yandan global durum farklı HTTP isteklerine karşı dayanıklıdır.

Bu şu demektir, global kapsamdaki düzenli Javascript değişkenleri, farklı HTTP isteklerine ulaşabilir, durum bilgisini tutabilir, sayaçlar, oturum cookieleri, captcha çözümleri gibi.. Global durumu depolamanın farklı bir yolu ise hash listelerini kullanmaktır (aşağıya bakınız). Dolayısıyla scriptleriniz bir "database" içinde paralel sürdürülen global durumda yürütülebilir.

Scriptlenebilir Nesneler

cFos PNet Javascript'i Windows Scriptleme Host'u olarak çalıştırır. Şu global nesneleri destekler:
alert(<x>)Write <x> to the trace.txt file and to the script output for debugging.

exit()Exit the current script.

require(<n>)Load module named <n> for common.js module support
(http://www.commonjs.org/specs/modules/1.0/).

exportExported object; for common.js module support
(http://www.commonjs.org/specs/modules/1.0/).

__declare_const(<name>)Tell PNet that the global object <name> should not make this script "singleton".
If you only set global variables, object to never changing, always the same values, you can declare them "const" to allow multi-threaded execution of the cript.

The webserver object has the following members:
read_body(<max_cnt>)Read the HTTP message body (for example of a POST request). Read at most <max_cnt> characters. If <max_cnt> == -1 or ommitted, the entire body is read. Returns a string.

io_modeProperty. 0 = utf8, 1 = binary. In utf8 mode the input stream (e.g. of a POST) is interpreted as a sequence of UTF-8 characters and converted accordingly to a Javascript UTF-16 string. In binary mode, each character of the input string is zero-extended to a 16 bit wide character and returned in the result string of read_body. Normally you would use UTF-8 (which is the default), so process the body of a HTTP message. But for binary upload UTF-8 conversion would corrupt the data stream, so you can switch io_mode to 1.

write_response(<str>)Writes <str> to the output of the HTTP response, ie. send it to the client. If io_mode == 0 the <str> is converted into an UTF-8 string. If io_mode == 1 the low-bytes of <str> are used to form a byte string as output.

cFos PNet will check, if the script created a content-length header before the first call to write_response. If not, it will create a 'transfer-encoding: chunked' header and output chunked data. So if you know in advance how many bytes the script will output, you can set a content-length header. However in most cases chunked data transfer will serve well, allowing you to output the script result whenever it or part of it is ready, thereby avoiding memory consuming accumulation of large data before sending.

content_type(<str>)Sets the content-type HTTP header field of the response to <str>. If you don't set the content-type, the first call to write_response will set it to "text/plain".

content_type_from_ext(<filename>)Returns the content-type according to the <filename> extension as stored as the mime-type in the Windows registry, e.g. content_type_from_ext("test.png") will may return "image/png".

errors_to_response(<b>)If <b> == true script errors are output with the HTTP response, so you can read it in your browser. <b> == falsedisables errors to HTTP response output.

environment_var(<name>)Returns the value of an environment variable.

create_image(<filename>)Create an image object with filename <filename>. See image object description below.

server_object(<name>)Create a Javascript object (set of key/value pairs). <name> may be the following:

blocklist: List of blocked files, read_only
audio_input_devices: List of available audio devices, read_only
video_input_devices: List if available video devices, read_only
connections: List of current connections to this server, IP address and name if authenticated, read_only
http_response_header: all current HTTP response headers and values, read/write. You can add/change HTTP response headers before the first call to write_response.

is_valid_mail_addr(<addr_list>)Checks a comma separated list of email addresses for validity. Also a DNS query for the emails mx record is performed. This function can be used to check the validity of email addresses in form fields.

create_mutex(<name>)Create a mutex object in an aquired state, see description of the mutex object below.
While individual hash list operations keep the integrity of the hash list during concurrent operations, you should use a mutex to keep a hash list (or other resources) in a consistent state, when performing different update operations concurrently.
The mutex has the following methods:
acquire() (re-)acquire the mutex
release() release the mutex
An exception is thrown, if you acquire an already acquired mutex or release an already released mutex.

filename_ok(<filename>, <b>)Checks if a gives <filename> is OK. If <b> == true the location indicated by the <filename> must be in the pub folder or it's subfolders. If <b> == false the location can also be in the private folder. You should check every <filename> the user gives you with this or the absolute_filename function. Otherwise script may access other files on your computer than you may have intented.

absolute_filename(<filename>)Converts the filename <filename> to an absolute filename in the public folder. It also performs a check for filename_ok(<filename>, true) and returns "" if the filename is illegal.

encode_password(<p>)Encodes <p> with the servers master key. So passwords don't need to be stored as clear text. But beware, if someone has control of your computer, he/she may also get the master key and can then decode the password. So it's only a measure against accidential or malicious file copying / reading.

decode_password(<p>)The reverse of encode_password.

create_sendmail()Creates a "send mail" (not to be confused with unix sendmail) interface, see description below.

hexdump(<str>, <level>)Dumps the string <str> into the cFos PNet trace. This is for debugging purposes. <level> must be >= the func_trace value specified in global.ini, section [param]. Otherwise the function will not dump.

from_utf8(<str>)Make a byte array of <str>'s low bytes, interpret it as UTF-8 and return the conversion to UTF-16.

str2bytearray(<str>)Make a byte array of <str>'s low bytes and return the result as a VARIANT containing a SafeArray of bytes. This can be used to convert Javascript strings into a form suitable foreign APIs, like ADO (for database access or binary writing of smaller files.

bytearray2str(<a>)Reverse of str2bytearray.

authenticate(<url>, <verb>, <params>)Perform HTTP authentication (Basic or Digest). Returns 0 if unsucessful, 1 if authenticated, 2 if authentication is not neccessary (thus returns true, if access is OK). After a call to this function these environment variables are set:
AUTH_TYPE, _CFPNet_AUTHNAME, _CFPNet_REQUIRE, _CFPNet_AUTHUSERFILE.
The environment variable REMOTE_USER is valid only if authenticated. You should only rely on it if this function returned 1. After performing the authentication, all relevant HTTP headers are set. So if the authentication is not successful and the script exits, a 401 response, including authentication challenge is returned to the users client.

For Digest authentication, the neccessary nonce value for the next request are set in the request response. This function allows you seamless integration of HTTP authentication in simple script scenarios. cFos PNet sample scripts use it.

The parameter url specifies for which URL the authentication is performed, ie. it loads the neccessary .htaccess parameters.

<verb> allows the use of <Limit> directives in .htaccess files. You should specifiy in relation to which HTTP method (GET, POST, PUT, etc.) the authentication takes place.

With <params> you can specify additional .htaccess directives, separated by \n. The are added to the existing parameters or replace them. This allows you to basically control access via .htaccess files and have your scripts also regard these settings.

balloon(<title>, <text>, <url>)Displays a balloon tip with <title> and <text>. Starts the default browser with <url> if the user clicks on the balloon. This allows scripts to notify the admin and start a webpage (with a local address) with additional information.

add_on_disconnect_handler(<url>, <param>, <once>)add a disconnection handler for this TCP connection. On disconnect, is starts a script at <url> with parameter <param> stored in _CFPNet_SCRIPT_PARAM. This can be used to clean up resources after disconnect.
If <once> is true, the handler will only be called once for each TCP connection, otherwise it will be called as often, as add_on_disconnect_handler is invoked

sleep(<msec>)Suspend execution for <msec> milliseconds.

spawn_script(<url>, <param>)create a new thread and execute the script specified by <url> with the string <param> availabe as the environment variable _CFPNet_SCRIPT_PARAM.

get_directive(<url>, <name>)Return the value of the .htaccess directive <name> for a given <url>. .htaccess processing according to <url> is done before the value of the directive is returned.

dns_lookup(<name>)DNS loop up of IP address(es) for <name>. Return an IPv6 and IPv4 address, seperated by a comma. If no connectivity for IPv4 or IPv4 is available, the respective part is left empty.

version()Returns a cFos PNet version string.

file()Creates and returns a cFos PNet file object. In many cases file access via FileSystemObject or ADO binary files is sufficient. But sometimes you need low level file access (for example for handling arbitrary large files). Therefore cFos PNet offers a file object with C like access. See below for details.

http_methods_allowed(<url>, <cmds>)Check if the HTTP methods lists (comma-separated) in <cmds> are allowed according to the .htaccess settings as defined by <url>. This functions returns a comma-separated list of characters for each queried HTTP method.
e = allowed, d = disabled, a = auth required.
If for a given HTTP method a is returned the script should perform a HTTP authentication. Currently supported methods are PUT and DELETE.

hrtime()Returns to current timer ticks in micro-seconds. Can be users for profiling, benchmarking.

request_params()Return a Javascript object which contains all information about the current HTTP request. See below for details.

logger(<filename>, <timeout>)Return an object for logging purposes. The loggin object caches the output, so only every couple of seconds data is written to the disk. Also access to the logging object is cached.
cFos PNet releases the logging object from the cache, after <timout> seconds of no access. The logger object provides the method write(<str>) to write <str> to the log file.

set_compression(<deflate>, <gzip>, <level>, <mem_level>, <window_size>)Gives the script control over gzip / deflate compression. <level>, <mem_level> and <window_size> are the usual compression parameters known from the respective .htaccess directives. <deflate> and <gzip> are booleans which control wether deflate and/or gzip compression is allowed.
cFos PNet checks the browsers content-encoding HTTP header field to determine if the script output can be compressed.

ini_file_value(<filename>, <section>, <key>)On read the functions accesses the .INI file named <filename> and returns the key <key> in section <section>. if <filename> is "*" cFos PNet's GLOBAL.INI is accessed. On write, ie. ini_file_value(<filename>, <section>, <key>) = x the corresponding key is written. This function should only be used to access 3rd party .INI files or perfom read access to cFos PNet's GLOBAL.INI. If you run cFos PNet with impersonation of a limited user (as it is recommended for security reasons), the script cannot write to cFos PNet's GLOBAL.INI. For normal data storage we recommend the far more faster hash lists (see below).

hash_list(<filename>, <timeout>)Return a hash list object with filename <fn>. It is cached and unloaded after <timeout> seconds without access. See below for details on the hash_list object.

private_hash_list(<filename>, <timeout>)Return a private hash list object. Same as above, but the file is treated as relative to cFos PNet's private folder.

stop_impersonation()Stop the impersonation specified with the corresponding .htaccess USER directive and revert to elevated admin rights. This allows scripts to perform admin functions. stop_impersonation() checks cFos PNet's GLOBAL.INI file, section [scripts] if there is a key admin_script with the URL to the current executed script. If it doesn't find the current script, the function fails. If users have write access to your admin_scripts you need to restrict the write permissions of these script file to administrator only. Otherwise normal users could modify the script file, call stop_impersonation() and execute arbitrary code on your machine.

restart_impersonation()Restarts the impersonation, i.e. reverts the effects of stop_impersonation().

obj = CreateObject(<sobj>, <sink>)Creates a new COM object with <sobj> as servername.typename (e.g WbemScripting.SWbemSink). <sink>can either be a string or an object. If <sink> is a string, it is treated as prefix for event handler function in the global namespace. If it is an object, cFos Personal Net calls the event handler function(s) in the <sink> object. The names of the functions are determined by the COM objects outgoing interface.

evt = create_event()Create a waitable event object. evt has the following methods: set(), reset() and is_set() to set, reset and query the event state. Event objects are created in reset state.

res = wait_for_events(<obj>, <msec>, <wait_all>)Wait until one (<wait_all> == false) or all (<wait_all> == true) events are set. <obj> can either be an JScript array or an object. cFos Personal Net will enumerate all members which are waitable event objects to determine for which events to wait. <msec> is the maximum wait time in milliseconds, -1 means wait indefinitely. The return value res will either be null (in case of timeout) or be a reference to the event just set so wait_for_events could return. The maximum number of events, this function can wait for is 64.

The image object has the following properties/methods:
widthReturns the width of the image in pixels.

heightReturns the height of the image in pixels.

interpolation_mode = <v>set the quality for image stretching. 0 = lowest, 7 = highest. The better the quality, the more computing power is needed.

save(<n>, <w>, <h>)Save the image under the full path <n>; stretch it to <w> x <h> pixels before.

send(<w>, <h>, <cache>)Send the image to the client, automatically using the correct content-type message header. Stretch it to <w> x <h> pixels before. If <cache> != "" store a cached version of the image with the same name as the original image plus size information to a folder specified by the string <cache>. For example if the image name is image0004.jpg and it is stretched to 42 x 64 pixels, the cache folder contains an image named image0004_42_64.jpg afterwards.

See stretch.jss for an example of how the image object can be used.

The sendmail object has the following properties/methods:
header(<n>, <v>)Set message header field name <n> to value <v>.

text_body(<s>)Set message text body to string <s>.

html_body(<s>)Set message html body to string <s>.

create_MHTML_body(<url>, <user>, <pwd>)Create message html body using the given <url>. If access to the url requires authentication you can use the <user>, <pwd> to set the proper user credentials. Otherwise leave them out or set to 0.
You can also specify a file location as <url>, like file:///c:/x.html.

add_attachment(<a>, <filename>)Add an attachment using the byte array <a> (SAFEARRAY of byte) as binary attachment data. <filename> is the name given in the mail for the attachent.

add_attachment_file(<full_filename>, <filename>)Add an attachment to the message, using the given <full_filename>. <filename> is the name given in the mail for the attachent.

send()send the message, using the SMTP account data in the [param] section of cfospnet.ini:
smtp_server = address of the SMTP server
smtp_username = your user name with the SMTP server
smtp_password = your password with the SMTP server
This allows using your SMTP account (probably the same account, you use for your normal mail program) without the need to store username / password information in the script.

The file object has the following properties/methods:
open(<filename>, <flags>, <share>)Open the file <filename>
<flags> is a binary OR of the usual values:
O_BINARY 0x8000
O_TEXT 0x4000
O_EXCL 0x400
O_TRUNC 0x200
O_CREAT 0x100
O_TEMPORARY 0x0040
O_SEQUENTIAL 0x0020
O_RANDOM 0x0010
O_APPEND 0x8
O_RDWR 0x2
O_WRONLY 0x1
O_RDONLY 0

<share> is a binary OR of the usual values:
SH_DENYRW 0x10
SH_DENYWR 0x20
SH_DENYRD 0x30
SH_DENYNO 0x40

close()Close the file.

write(<v>)Write <v> to the file. <v> can either be a string or an array of bytes.

read(<cnt>)Reverse of the write function. Returns a string. <cnt> is the maximum number of characters to read.

seek(<ofs>, <origin>)File seek of <ofs>, using <origin>. <origin> can be
SEEK_SET 0
SEEK_CUR 1
SEEK_END 2.

length()Return file length in bytes.

trunc()Trunc the file at current position.

last_errorProperty which holds the last error number, 0 = no error.

The hash_list object has the following properties/methods:
open(<filename>, <interval>)Open a hash list, <interval> is the interval in seconds, after which changes are save periodically to disk, if neccessary.

remove()Clear the list, delete from disk and after timeout, unload from cache. You should set all references to the list to null afterwards.

save(<filename>)Save a snapshot of the hash list to disk. If the optional parameter <filename> is != null, the snapshot will be saved to file <filename>.

value(<k>)Retrieve value for key <k>.

value(<k>) = vSet key <k> to value v.

toObject(k)Returns an Javascript object (set of key, value pairs) which contains all hash list members whose key starts with <k>.

size()Returns the number of elements is the list.

enable_logging(<size>)Enable logging of all modifications to a file named filename.log (filename is the filename of the hash list). If the log file exceeds <sz> it will be renamed to filename_old.log and a new filename.log file is created. <sz> = 0 diables logging.

log_prefixProperty, string which is prepended before each log entry.

begin, endHash_list_iterators which point to the beginning / end of the hash list

find(<k>)Returns a hash_list_iterator which points to the element with key == <k> or end if <k> not found

lower_bound(<k>)Returns a hash_list_iterator which points to the element with key >= <k> or end if <k> not found

upper_bound(<k>)returns a hash_list_iterator which points to the element with key <k> or end if <k> not found

A hash_list_iterator has the following properties/methods:
equal(<i>)Returns true if the iterator is equal to another iterator <i> (ie. points to the same element), otherwise false.

inc(<cnt>)Increment the iterator <cnt> times.

dec(<cnt>)Decrement the iterator <cnt> times.

key()Get the key of the list element the iterator currently points to.

value()Get the value of the list element the iterator currently points to.

value() = <v>Set the value of the list element, the iterator currently points to, to <v>.

Access to the hash list is synchronised between multiple threads. However when you use hash_list_iterators (see below), only access to an individual element is synchronised. For example one thread could set the iterator to a certain element using find(<k>). In the meantime the element <k> could be deleted by another thread. In the interest of performance in multi-threaded environment only access synchronisation for the individual list element is performed. So the first thread my get an empty string when querying the value of the already deleted element. You need to use mutexes if your script need a stronger synchronisation.
However in many cases this kind of weak synchronisation is sufficient and may be much faster under heavy load.

The request_info has the following properties/methods:
urlProperty, the URL of the current HTTP request.

query_stringProperty, the query string.

request_methodProperty, the request method.

In addition all HTTP headers are available as read-write key/value pairs of the Javascript object Write access to the properties can be used from Rewrite scripts to modify the current request, before it is serviced.

Script testi

cFos PNet ile ayrı bir indirme olarak gönderilen test kodunu biz size sağlayacağız. İndirdiğiniz dosyayı public klasöründe "selftest" isimli bir klasöre çıkarabilir ve çalıştırabilirsiniz. Test kodu, cFos PNet scriptleme nesnelerinin, metodlarının ve özelliklerinin nasıl kullanılabileceğinin örneğini de sunar.

cFos Personal Net dökümanı