cFosSpeed อยู่ในมือใหม่แล้ว ปัจจุบัน Atlas Tech Solutions เป็นเจ้าของ พัฒนา และจำหน่ายเวอร์ชันใหม่
ใหม่! จากบริษัทผู้พัฒนา cFosSpeed : cFos EVSE

เปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตสำหรับ Cisco Valet Model M10 V2


Cisco Valet Model M10 V2 Step 1

1 เข้าสู่เราเตอร์ของคุณด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (IP เริ่มต้น: 192.168.1.1, ชื่อผู้ใช้เริ่มต้น: admin และรหัสผ่าน: admin)Cisco Valet Model M10 V2 Step 2

2 คลิก "Applications & Gaming" ที่แถบนำทางด้านบนCisco Valet Model M10 V2 Steps 3-4

3 คลิก "การ Single Port Forwarding"

4 ใต้ "Application Name" คลิกแบบหล่นลงและเลือก "HTTP"Cisco Valet Model M10 V2 Steps 5-7

5 ภายใต้ "To IP Address" ให้ป้อนที่อยู่ IP ภายในของคอมพิวเตอร์ cFos Personal Net ที่ทำงานอยู่

6 ทำเครื่องหมาย "Enabled" ที่ท้ายแถว

7 คลิก "Save Settings"Cisco Valet Model M10 V2 Step 8

8 คลิก "Continue" บนหน้าจอยืนยันขณะนี้การกำหนดค่าการส่งต่อพอร์ตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ!

เปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตสำหรับ Cisco Valet Model M10 V2คำแนะนำในการเปิดใช้งานการส่งต่อพอร์ตสำหรับ Cisco Valet รุ่น M10 V2