cFosSpeed נמצאת כעת בידיים חדשות. Atlas Tech Solutions מחזיקה כעת, מפתחת ומוכרת גרסאות חדשות שלו
חָדָשׁ! מאת היצרן cFosSpeed: התחנת טעינה של cFos

אפשר העברת יציאה עבור D-Link DIR-809


המדריך הבא מיועד לקושחה הרשמית האחרונה 1.09.


D-Link DIR-809 Step 1

1 היכנס לנתב שלך עם שם המשתמש והסיסמה שלך (IP ברירת מחדל: 192.168.0.1 - שם משתמש ברירת מחדל: סיסמת admin: ריק)D-Link DIR-809 Steps 2-7

2 לחץ על "ADVANCED" בתפריט הראשי למעלה

3 בחר "HTTP" מהתפריט הנפתח

4 לחץ על "<<" כדי להחיל את הפרופיל שנבחר

5 הזן את ה- IP של המחשב cFos Personal Net פועל

6 לחץ על תיבת הסימון כדי להפעיל את כלל העברת היציאות

7 לחץ על כפתור "Save Settings"העברת יציאה מוגדרת כעת למחשב שלך!

אפשר העברת יציאה עבור D-Link DIR-809הוראות להפעלת העברת נמל עבור D-Link DIR-809