cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Nhận giấy phép miễn phí (cFosSpeed) bằng cách giúp chúng tôi có 10 đánh giá trở lên.
Một số đoạn văn bạn được tạo ra bởi phần mềm dịch thuật. Xin hãy giúp chúng tôi cải thiện các văn bản này. Nhấn vào nút để bắt đầu chế độ sửa đổi.

Trang này có một số thống kê về băng thông và trò chơi được tạo từ dữ liệu sử dụng cFosSpeed của mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã cho phép chúng tôi tải lên số liệu thống kê sử dụng được ẩn danh. Chúng tôi sẽ cập nhật trang này theo thời gian thực.

Băng thông trung bình của mỗi quốc gia tính bằng Mbits/s (trung bình/tối đa)

Trò chơi được chơi nhiều nhất