cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos
cFos LogoGigabyte Logo


Là khách hàng của bo mạch chủ GIGABYTE với Intel® GbE LAN, bạn có quyền sử dụng và hưởng lợi từ Gigabyte cFos TỐC ĐỘ. Đây là một giải pháp để điều hướng tinh chỉnh đầy đủ tính năng, không giới hạn được cung cấp bởi cFosSpeed. Chúng tôi hy vọng bạn thích việc tăng tốc có thể với phiên bản Gigabyte cFos TỐC ĐỘ của bạn.

Đối với các tính năng mới nhất trong các phiên bản sẽ được có trong cFosSpeed.

Để luôn cập nhật các tính năng mới nhất, bạn có thể tải xuống phiên bản cFosSpeed mới nhất trên trang tải xuống cFosSpeed của chúng tôi.

Nếu bạn cài đặt phiên bản cFosSpeed, bạn có thời gian dùng thử là 30 ngày. Sau đó, bạn có thể mua giấy phép trọn đời cFosSpeed hoặc gỡ cài đặt cFosSpeed và cài đặt lại Gigabyte cFos SPEED. Chủ sở hữu giấy phép trọn đời cFosSpeed luôn có quyền truy cập ngay vào các tính năng mới nhất của cFosSpeed và các phiên bản Beta / Phiên bản phát hành trước.

cFosSpeed nằm trong tay những người mới!

Atlas Tech Solutions đã phát hành phiên bản mới: cFosSpeed v13.0, bao gồm một số bản sửa lỗi quan trọng. Tải về và tận hưởng!

Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán cFosSpeed.
Tất cả giấy phép người dùng hiện tại sẽ vẫn hợp lệ.

Image of a stop watch

cFosSpeed Traffic Shaping hiệu quả như thế nào?

Christoph Lüders and Christian Carazo, cFos Software GmbH - ngày 26 tháng 10 năm 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language