cFosSpeed hiện nằm trong tay những người mới. Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán các phiên bản mới của nó
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos
cFos LogoASRock Logo


Là chủ nhân của bo mạch chủ ASRock, bạn có quyền sử dụng và hưởng lợi từ ASRock XFast LAN. Đây là giải pháp Traffic Shaping đầy đủ và không giới hạn tính năng của cFosSpeed. Chúng tôi hy vọng bạn hài lòng với khả năng nâng cao tốc độ với phiên bản ASRock XFast LAN của bạn!

Đối với các tính năng mới nhất trong các phiên bản sẽ được có trong cFosSpeed.

Để luôn cập nhật các tính năng mới nhất, bạn có thể tải xuống phiên bản cFosSpeed mới nhất trên trang tải xuống cFosSpeed của chúng tôi.

Nếu bạn cài đặt một phiên bản cFosSpeed, bạn được dùng thử trong 30 ngày. Sau đó bạn có thể mua một giấy phép sử dụng cFosSpeed hoặc xóa cFosSpeed và cài đặt ASRock XFAST/LAN lần nữa. Chủ sở hữu giấy phép cFosSpeed luôn có quyền truy cập cái tính năng mới nhất của cFosSpeed và các phiên bản dùng thử /chưa phát hành.

cFosSpeed nằm trong tay những người mới!

Atlas Tech Solutions đã phát hành phiên bản mới: cFosSpeed v13.0, bao gồm một số bản sửa lỗi quan trọng. Tải về và tận hưởng!

Atlas Tech Solutions hiện sở hữu, phát triển và bán cFosSpeed.
Tất cả giấy phép người dùng hiện tại sẽ vẫn hợp lệ.

Image of a stop watch

cFosSpeed Traffic Shaping hiệu quả như thế nào?

Christoph Lüders and Christian Carazo, cFos Software GmbH - ngày 26 tháng 10 năm 2018
Tải về: cfosspeed-traffic-shaping-report.pdf Flag symbol for English language