cFosSpeed เป็นโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตอย่างเป็นทางการสำหรับผลิตภัณฑ์เกมมิ่งแบรนด์ ASUS, GIGABYTE, ASRock และ MSI
ใหม่! โดยผู้ผลิต cFosSpeed: cFos EVSE

รับใบอนญาต cFosSpeed ฟรี ถ้าช่วยเหลือเราในการรีวิว 10 ครั้งขึ้นไป
ข้อความบางส่วนได้ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากการแปลภาษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยเราปรับปรุงข้อความเหล่านี้ โดยการคลิกปุ่มเพื่อเริ่มโหมดแก้ไข


ราคาพิเศษเฉพาะคนไทยเท่านั้น

cFosSpeed
X-Mas

cFosSpeed
(ลิขสิทธิ์แบบเต็ม)

cFos Personal Net
X-Mas

cFos Personal Net
(ลิขสิทธิ์แบบเต็ม)

cFos Personal Net / cFosSpeed bundle
X-Mas

cFos Personal Net + cFosSpeed
(ลิขสิทธิ์แบบเต็ม)

cFos IPv6 Link

สำหรับ
Win XP

cFos IPv6 Link
(ลิขสิทธิ์แบบเต็ม)

cFos broadband connect

สำหรับ
XP & Vista

cFos Broadband Connect
(ลิขสิทธิ์แบบเต็ม)

cFos

สำหรับ
ISDN

cFos Professional
(ลิขสิทธิ์แบบเต็ม)