cFosSpeed อยู่ในมือใหม่แล้ว ปัจจุบัน Atlas Tech Solutions เป็นเจ้าของ พัฒนา และจำหน่ายเวอร์ชันใหม่
ใหม่! จากบริษัทผู้พัฒนา cFosSpeed : cFos EVSE
/en/cfos-outlook-dav/whats-new.txt
ค้นหาว่ามีอะไรใหม่ใน cFos Outlook DAV รายการคุณสมบัติใหม่ทั้งหมดการปรับปรุงและแก้ไขข้อผิดพลาด