cFosSpeed là Công cụ giúp tăng tốc Internet chính thức tốt nhất cho các sản phẩm chơi game của ASUS, GIGABYTE, ASRock và MSI.
Mới! Bởi các nhà sản xuất của cFosSpeed: EVSE cFos

Gợi ý tổng quát

Một giấy phép cFosSpeed mua từ www.cfos.de có thể dùng để kích hoạt cFosSpeed bất cứ lúc nào.

Giải thích việc làm điều này như thế nào có thể tìm ở: Cài đặt / Đăng ký / Gỡ bỏ

Bạn đã mất key bản quyền hoặc mật khẩu

  1. Xin hãy dùng Gửi mã sử dụng cho tôi một lần nữa

Gợi ý cho những vấn đề đặc biệt

Tập tin đăng ký có thể mở như tập tin văn bản

  1. Lưu tập tin đăng ký vào ổ cứng
  2. Mở tập tin bằng cách nhấp chuột phải lên nó rồi chọn Open with ... và sau đó tìm và chọn tập tin cài đặt setup.exe của cFosSpeed bên trong thư mục cài đặt của cFosSpeed, ví dụ C: -> Programs -> cFosSpeed -> setup.exe.