cFosSpeed je oficiální internetový akcelerátor herních produktů ASUS, GIGABYTE, ASRock a MSI
Nový! Od tvůrců cFosSpeed: cFos EVSE

Získejte zdarma licenci (cFosSpeed) za pomoc s 10 a více opravami našeho webového překladu
Některé texty jsou generovány strojovým překladem. Pomozte nám tyto texty vylepšit. Klepnutím na tlačítko spustíte režim revize.

Tip:
Změna priority funguje správně pouze pokud je dána největší priorita malým datům. Dejte programům, které odesílají nejvíce dat nejmenší prioritu.

Priorita programu

Prvně cFosSpeed zkouší detekovat Layer 7 Protocol pro každé jedno připojení. Pokud není detekováno nic (např. protokol je NENÁMÝ) nebo priorita detekovaného protokolu je "normal", pak je detekční program použit pro analýzu.

Zvláštním případem je detekce HTTP streamu. Pokud je detekovaný protokol HTTP, cFosSpeed zkusí detekovat, jestli se jedná o video nebo audio stream. Funguje to jako:

Pokud je user agent přehrávače známý, nebo obsahuje slovo "player" v kódu, cFosSpeed rozdělí připojení na HTTP_STREAM_C nebo HTTP_STREAM_S. Otherwise if the content-type is audio or video it categorizes the connection as BSTREAM_C or BSTREAM_S. The BSTREAM_C/S connections are prioritized as "normal" so that the actual priority is determined by the program prioritization.
This allows you, for example in uncertain cases, to prioritize it according to your program use.


Prioritizace

Prioritizace - důležité toky nejdříve

Můžete upravit prioritu nejběžnějších síťových protokolů, takže všechny programy, které ji používají, mají automaticky tu správnou prioritu. Kromě toho můžete nakonfigurovat prioritu jednotlivých programů. To znamená, že stahování například nezpůsobuje zpoždění při hraní nebo prohlížení videa.

Programy, kterí mají změněnou prioritu


Prioritizace připojení za běhu

Přehled připojení / Prioritizace připojení za běhu

Okamžitě uvidíte, které programy využívají vaši šířku pásma. cFosSpeed vám umožňuje dočasně změnit prioritu pro urychlení přenosu nebo snížení latence pro časově kritické aplikace.

1) Snižte prioritu
2) Zvyšte prioritu